Chống thấm là gì và chống thấm như thế nào?

Chống thấm là công việc quan trọng trong quá trình xây dựng công trình, việc chống thấm nếu không được coi trọng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công trình sau này. Công việc chống thấm phải tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng để đưa ra đúng quy trình thực chuẩn sát và hợp lý.

Công tác thi công chống thấm nên được tiến hành ngay khi thi công công trình. Việc chống thấm cho công trình đã đưa vào sử dụng (mà có hiện tượng thấm, dột) sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với (phòng) chống thấm từ khi thi công công trình.

Các bạn có thể tham khảo sơ đồ chống thấm của chúng tôi để thi công hiệu quả với giá thành hợp lý nhất